Icloud

Jak vytvořit vyzvánění pro iPhone?

První iPhone byl vydán v roce 2007. Společnost Apple nám však dosud neposkytla rychlý způsob, jak použít zvukový soubor jako vyzváněcí tón. Na jejich obranu jsou dostupné metody velmi jednoduché a dosahují požadovaného výsledku.